Jakie zasady bezpiecznej jazdy

Czasami w prowadzonych rozmowach mówi się o kimś, że jeździ bezpiecznie. Co rozumiemy przez to określenie, jakie czynniki wpływają na to, ze ktoś jeździ bezpiecznie, zaś ktoś inny swoim zachowaniem na drodze powoduje duże zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego? Na pewno podstawowym warunkiem bezpiecznego kierowania pojazdem jest przestrzeganie znaków drogowych, które napotykamy na swojej drodze – przecież stawiający je robią to z jakiegoś powodu, dla naszego bezpieczeństwa, to samo dotyczy znaków wskazujących na ograniczenie prędkości w danych miejscach.

 

Wystarczy przeanalizować przyczyny wypadków drogowych, wśród których na pierwszym miejscu znajdują się zarówno szybka jazda, jak i brawura podczas kierowania pojazdem – te dwa czynniki są wzajemnie ze sobą powiązane, zazwyczaj występują niejako w parze. Kolejny czynnik podnoszący bezpieczeństwo jazdy to zasada ograniczonego zaufania – dotyczy to zarówno stosunku do innych pojazdów poruszających się po drodze, jak i do pieszych. Trzeba po prostu jeździć z wyobraźnią, umieć analizować sytuacje na drodze i dostosować do tego swoje reakcje.

Możesz również polubić…