Fotoradary – gdzie powinny być stawiane

Nie milknie dyskusja w naszym kraju w kwestii funkcjonowania fotoradarów – sprawa ta dotarła nawet do naszego parlamentu, gdzie zostało złożonych kilka propozycji zmian w ustawie w kwestii właśnie fotoradarów – każda partia złożyła swój odrębny projekt, przy czym jedne zakładają drastyczne ograniczenie liczby fotoradarów na drogach, inne wręcz odwrotnie – postulują zwiększenie ich liczby.

 

Wiele kontrowersji w dyskusjach budzi to, w jakich miejscach stawiane są fotoradary – kierowcy uważają, że wiele miejsc jest bez sensu, bowiem nie ma tam zagrożenia w ruchu drogowym, nie zdarzają się wypadki ani kolizje, nie ma w pobliżu szkoły czy innego obiektu, gdzie na przykład byłaby zwiększona obecność dzieci przechodzących przez jezdnię. Jak wskazują doświadczenia państw Unii Europejskiej, zwiększenie liczby fotoradarów na drogach powoduje jednak wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednak również musi być spełniony warunek, że takie fotoradary powinny być stawiane dokładnie w tych miejscach, gdzie – według wskazań policji – jest największe zagrożenie w ruchu drogowym.

Możesz również polubić…